php ile fayl sil

182
.
MSRnick
@rnstvwvlizvdv
salam sizlercun php ile papka,fayl ve.s kodunu paylasiram belke kimlerese lazim olar

<form action="index.php" method="POST">
Sil: <input type="text" name="sil" id=""><br><br>
<input type="submit" name="silsil" value="Sil">
 
</form>

<?php
 
if(isset($_POST["silsil"])){
  $sil=$_POST["sil"];
 
  if(!file_exists($sil)){
    die("Bele fay yoxdur!");
  }
 
  $faylsil=unlink($sil);
 
  if($faylsil){
    echo "silindi";
  }
  else{
    echo "silinmedi";
  }
}
 
?>
.
Təbriklər! Yeni mövzu uğurla yaradıldı! Əgər mövzu Forumun Qaydalarına uyğun olmazsa silinəcək. Mövzudan kənara çıxmayın! Qaydalara əməl etməyənlər ban olacaq.
.
coxsagol
.
// data qovlugunun temizlenmesi
$papka="data/"; //muveqqeti fayllarin yuklendiyi papka
$qovluq="muzik/"; //skript olan papka
error_reporting(0);
$tmpFolder="data/"; //optimize qovluqu
$dtime=120; //optimize vaxti
$fileTypes="*.*";
foreach(glob($tmpFolder.$fileTypes) as $Filename){
$FileCreationTime = filectime($Filename);
$FileAge=time()-$FileCreationTime;
if ($FileAge>(10*$dtime)){
unlink($Filename);}}
function antiShell($dir){
$open = @opendir($dir);
while($file = @readdir($open)){
$file = strtolower($file);
if($file!="." && $file!=".." && $file!=".htaccess" && $file!="jpeg" && $file!="3gp" && $file!="png" && $file!="mp4" && $file!="audio" && $file!="mp3" && $file!="Thumbs.db"){
$path = @pathinfo($file);
$extension = $path['extension'];
if($extension!="gif" && $extension!="png" && $extension!="jpg" && $extension!="audio" && $extension!="mp4" && $extension!="jpeg" && $extension!="png"){
@unlink($dir."/".$file);}}}}
.
buda vaxtla file silinmesi
.
@rnstvwvlizvdv
sende sagol
Ümumi: 6