Chatda qeribe prablem. Komek lazim

213
.
Salam doslar. Necesiz. Catda infodan qov ve diger niklere bax funku var. Bu funklara post teyin edirsenki meselen 500 postun olsa infodan qova veya diger niklerine baxa bilersen. Ama mende catda 500 postdan awaqi olanlar bu funklardan istifade ede bilir. Yeniki eslinde 500 postdan yuxarilar ucun aktivdi ama indi 500 postdan yuxari olanda deyirki bu xidmetden istifade etmek ucun 500 postunuz olmalidir. Ama fakt 500 postdan yuxari post var istifade etmek olmur. 500 postdan awaqi olanda istifade elemek olur. Yeniki bu 2 funklar eksine iwleyir onu nece duzeldimki duz iwlesin. Komek edin xahiw.
.
Təbriklər! Yeni mövzu uğurla yaradıldı! Əgər mövzu Forumun Qaydalarına uyğun olmazsa silinəcək. Mövzudan kənara çıxmayın! Qaydalara əməl etməyənlər ban olacaq.
.
Bilen yoxdu bu barede?
.
Davam..
.
<?
require("inc.php");
$link = connect_db();
list($row, $id, $ps, $fsize1, $fsize2) = check_login($link);
$file = @file( "file/dat_folder/iqov.dat" );
$ank = trim($file[0]);
if ($row['posts'] < $ank){
switch($mod) {

default:
$us=$row["user"];
if(isset($go)){
@mysql_query ("Delete from `anketqov` where `usid` ='".$nk."' and `id` = '".$id."';");
$ignornick = @mysql_fetch_array(@mysql_query ("Select `user` from `users` where `id`='".$nk."' LIMIT 1;"));

$_v->title('Azad edildi','left');
$_v->fsize1($fsize1);

echo "<b>".$ignornick[0]."</b> Anketden Qovulanlar siyahisindan cixard&#305;ld&#305;.<br/>\n";
echo $divide;
echo "<a href =\"info_qov.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\">Anketden Qovulanlar</a><br/>\n";
echo "<a href =\"enter.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\">Dehliz</a><br/>\n";
$_v->fsize2($fsize2);
$_v->end('1',$link);
exit;
}

$_v->title('Anketden Qovulanlar','left');
$_v->fsize1($fsize1);
$userm = mysql_query ("select count(`klu4`) as `num` from `anketqov` where `id` ='".$id."';");
$usm = mysql_fetch_array($userm);
$num = $usm["num"];
if ($num == 0){
echo "Iqnor listiniz bo&#351;dur.<br/>";
}else{
echo "Cemi <b>$num</b> nefer <u>anketinden</u> kenarla&#351;d&#305;r&#305;b..<br/>";
echo $divide;
if(!isset($s))$s=0;
$mx=round(($num/10)+0.45);
if($s>$mx)$s=$mx;
if($s==0)$s=1;
$ot=(($s-1)*10)+1;
$do=$s*10;
if($do>$num)$do=$num;
$o=$ot-1;
$n=$ot;
if($do==0)$n=$o;
//echo "G&#246;sterir $n-$do / $num<br/>\n";
//echo $divide;
$r = mysql_query ("select `usid` from `anketqov` where `id` ='".$id."' order by `klu4` desc limit $o,$do");
for ($i=$ot;$i<=$do;$i++){
$arr = mysql_fetch_array($r);
$nk=$arr['usid'];
$ignornick = @mysql_fetch_array(@mysql_query ("Select user from users where id='".$nk."' LIMIT 1;"));
echo ($i).") <a href=\"info.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;nk=$nk&amp;ref=$ref\">".$ignornick[0]."</a> | [<a href=\"info_qov.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;go=del&amp;nk=$nk&amp;ref=$ref\">x</a>]<br/>";
}
$next=$s+1;
$prev=$s-1;
if ($num>$do) {
$ot=(($next-1)*10)+1;
$do=$next*10;
if($do>$num)$do=$num;
echo $divide;
echo "<a href=\"info_qov.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;s=$next&amp;ref=$ref\">&gt;&gt;$ot-$do&gt;&gt;</a><br/>\n";
}
if($s>1) {
$ot=(($prev-1)*10)+1;
$do=$prev*10;
echo "<a href=\"info_qov.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;s=$prev&amp;ref=$ref\">&lt;&lt;$ot-$do&lt;&lt;</a><br/>\n";
}
}
echo $divide;
echo"<b>QEYD</b>: <u>&#231;&#305;xartmaq istediyiniz nikin qar&#351;&#305;s&#305;ndak&#305; [X] d&#252;ymesini bas&#305;n.</u><br/>----<br/>";
echo "<a href =\"cabinet.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\">&#350;exsi Kabinet</a><br/>\n";
echo "<a href =\"enter.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\">Dehliz</a><br/>\n";
$_v->fsize2($fsize2);
$_v->end('1',$link);
exit;
break;


case 'add':
if(!isset($nk)){
$_v->title('Anketden Qovulanlara elave edildi','left');
$_v->fsize1($fsize1);
echo "Nik ve ya ID:<br/>\n";
echo $fsize2;
echo "<input name=\"nick\" maxlength=\"30\" title=\"Text\"/><br/>\n";

echo $fsize1;
echo "<anchor title=\"send\">Elave Et<go href=\"info_qov.php?mod=add&amp;id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\" method=\"post\">\n";
echo "<postfield name=\"nk\" value=\"$(nick)\"/>\n";
echo "</go></anchor>\n";
echo $fsize2;
echo "<br/>\n";
echo $fsize1;
echo $divide;
echo "<a href=\"info_qov.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\">Anketden Qovulanlar</a><br/>\n";
if ($rm!="") echo "<a href=\"chat.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;rm=$rm&amp;ref=$ref\">Chata qay&#305;t</a><br/>";
echo "<a href=\"enter.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\">Dehliz</a>\n";
$_v->fsize2($fsize2);
$_v->end('1',$link);
exit;
}


if (!ctype_digit($nk)) {
$nk=trim($nk);
if($nk=="")$nk=0;
$latuser=strtolower($nk);
$select = mysql_query ("Select `user`,`id`,`level` from `users` where `latuser` = '".$latuser."'");
} else {
$select = mysql_query ("select `user`,`id`,`level` from `users` where `id` = '".$nk."'");
}
if (mysql_affected_rows() == 0) {
$_v->title('Xeta','left');
$_v->fsize1($fsize1);
echo "Axtard&#305;q&#305;n&#305;z istifade&#231;i tap&#305;lmad&#305;...<br/>\n";
echo $divide;
if ($rm!="") echo "<a href=\"chat.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;rm=$rm&amp;ref=$ref\">Chata qay&#305;t</a><br/>";
echo "<a href=\"enter.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\">Dehliz</a>\n";
$_v->fsize2($fsize2);
$_v->end('1',$link);
exit;
}
$inf = mysql_fetch_array ($select);
$nk = $inf["id"];
$addus= $inf["user"];
@mysql_query ("Select * from `anketqov` where `usid`=".$nk." and `id`='".$id."';");
if (mysql_affected_rows()!=0){
$_v->title('Xeta','left');
$_v->fsize1($fsize1);
echo "<b>".$addus."</b> daha evvel anketden qovulub.<br/>\n";
echo $divide;
echo "<a href=\"info_qov.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\">Anketden Qovulanlar</a><br/>\n";
if ($rm!="") echo "<a href=\"chat.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;rm=$rm&amp;ref=$ref\">Chata qay&#305;t</a><br/>";
echo "<a href=\"enter.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\">Dehliz</a>\n";
$_v->fsize2($fsize2);
$_v->end('1',$link);
exit;
break;
}

if ($inf['level']>=9){
$_v->title('Olmaz!','left');
$_v->fsize1($fsize1);
echo "<b>Admin</b> leri anketden qovmaq olmaz !<br/>\n";
echo $divide;
echo "<a href=\"info_qov.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\">Anketden Qovulanlar</a><br/>\n";
if ($rm!="") echo "<a href=\"chat.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;rm=$rm&amp;ref=$ref\">Chata qay&#305;t</a><br/>";
echo "<a href=\"enter.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\">Dehliz</a>\n";
$_v->fsize2($fsize2);
$_v->end('1',$link);
exit;
break;
}

if (!ctype_digit($nk)) {header("Location: enter.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref"); die;}
@mysql_query ("Select `saat` from `hesab` where `usid`=".$nk." and `x`='7';");
if (mysql_affected_rows()==0){
mysql_query ("Insert into `anketqov` set `usid`='".$nk."', `id`='".$id."';");
$_v->title('Infodan Qov','left');
$_v->fsize1($fsize1);
echo "<b>".$addus."</b> nikli istifade&#231;i sizin infonuzdan uzaqla&#351;d&#305;r&#305;ld&#305;!<br/>\n";
echo $divide;
echo "<a href=\"info_qov.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;rm=$rm&amp;ref=$ref\">Anketden Qovulanlar</a><br/>";
if ($rm!="") echo "<a href=\"chat.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;rm=$rm&amp;ref=$ref\">Chata qay&#305;t</a><br/>";
echo "<a href=\"enter.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\">Dehliz</a>\n";
$_v->fsize2($fsize2);
$_v->end('1',$link);
break;
}
else
{
$_v->title('Stop!','left');
$_v->fsize1($fsize1);
echo "<b>".$addus."</b> Anti-&#304;qnor Sisteminden istifade edir onu Anketden qovmaq olmaz!<br/>\n";
echo $divide;
echo "<a href=\"info_qov.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;rm=$rm&amp;ref=$ref\">Anketden Qovulanlar</a><br/>";
if ($rm!="") echo "<a href=\"chat.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;rm=$rm&amp;ref=$ref\">Chata qay&#305;t</a><br/>";
echo "<a href=\"enter.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\">Dehliz</a>\n";
$_v->fsize2($fsize2);
$_v->end('1',$link);
break;
}
}
}else{
$_v->title('Olmaz! Infodan Qov','left');
$_v->fsize1($fsize1);
echo "<b>Infodan Qov</b><br/>";
$_v->divide();
echo "Bu Xidmetden Istifade etmek &#252;&#231;&#252;n Balansinizda <b>$ank</b> Postunuz olmalidir.<br/>";
$_v->divide();
echo "<a href=\"on.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\">Online Mesaj</a><br/>\n";
echo "<a href=\"enter.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\">Dehliz</a>\n";
$_v->fsize2($fsize2);
$_v->end('1',$link);
}
?>
.
Duzeltmek olar
.
oOXOo
050 449 33 77 whats da yaz mwne sabah duzelderem
Ümumi: 7