Göndər text kimi düşür.

191
.
Salam. Adminə email skripti qurmuşam sadəcə olaraq göndər linki text kimi düşür nədən ola bilər?
<?php
include('antivirus.php');
include '../ust.php';
echo "<small><b>Rehberlik:</b> $nick<br/><b>Telefon:</b> <a href=\"wtai://wp/mc;$tel\">$tel</a><br/><b>E-mail:</b> $mymail</small><br/><br/>";
echo "<small><b>Qeyd:</b> Xahi&#351; edirik b&#252;t&#252;n saheleri d&#252;zg&#252;n doldurun.</small><br/>";
echo "---<br/>";

echo "<small>Ad:</small><br/><input type=\"text\" name=\"ad\" value=\"\" emptyok=\"true\" maxlength=\"25\"/><br/><small>Telefon:</small><br/><input type=\"text\" name=\"telefon\" value=\"+994\" emptyok=\"true\" maxlength=\"15\"/><br/><small>E-mail:</small><br/><input type=\"text\" name=\"mail\" value=\"@\" emptyok=\"true\" maxlength=\"25\"/><br/><small>Mesaj:</small><br/><input type=\"text\" name=\"mesaj\" value=\"\" emptyok=\"true\" maxlength=\"500\"/>";
echo "<small><br/>M&#246;vzu:</small><br/>\n"; 
print "<select name=\"movzu\"><option value=\"Elaqe\">Elaqe</option><option value=\"Xidmetler\">Xidmetler</option><option value=\"Xaish\">Xahi&#351;</option><option value=\"Shikayet\">&#350;ikayet</option></select><br/>\n";
echo "<b><anchor>G&#246;nd&#601;r<go method=\"post\" href=\"send.php\"><postfield name=\"ad\" value=\"$(ad)\"/><postfield name=\"telefon\" value=\"$(telefon)\"/><postfield name=\"mesaj\" value=\"$(mesaj)\"/><postfield name=\"mail\" value=\"$(mail)\"/><postfield name=\"movzu\" value=\"$(movzu)\"/></go></anchor></b>";
echo "<br/><small>---</small>";
echo "</p></card></html>";
include '../alt.php';
?>
Əlavə fayllar:
Yalnız qeydiyyatlı istifadəçilər üçün
.
Təbriklər! Yeni mövzu uğurla yaradıldı! Əgər mövzu Forumun Qaydalarına uyğun olmazsa silinəcək. Mövzudan kənara çıxmayın! Qaydalara əməl etməyənlər ban olacaq.
.
xml versiya qurmusan html qarışdıraraq.
Belə yoxla.
include('antivirus.php');
include '../ust.php';
echo "<small><b>Rehberlik:</b> $nick<br/><b>Telefon:</b> <a href=\"wtai://wp/mc;$tel\">$tel</a><br/><b>E-mail:</b> $mymail</small><br/><br/>";
echo "<small><b>Qeyd:</b> Xahi&#351; edirik b&#252;t&#252;n saheleri d&#252;zg&#252;n doldurun.</small><br/>";
echo "---<br/>";
 echo '<form method="POST" action="send.php">';
echo "<small>Ad:</small><br/><input type=\"text\" name=\"ad\" value=\"\" emptyok=\"true\" maxlength=\"25\"/><br/><small>Telefon:</small><br/><input type=\"text\" name=\"telefon\" value=\"+994\" emptyok=\"true\" maxlength=\"15\"/><br/><small>E-mail:</small><br/><input type=\"text\" name=\"mail\" value=\"@\" emptyok=\"true\" maxlength=\"25\"/><br/><small>Mesaj:</small><br/><input type=\"text\" name=\"mesaj\" value=\"\" emptyok=\"true\" maxlength=\"500\"/>";
echo "<small><br/>M&#246;vzu:</small><br/>\n"; 
print "<select name=\"movzu\"><option value=\"Elaqe\">Elaqe</option><option value=\"Xidmetler\">Xidmetler</option><option value=\"Xaish\">Xahi&#351;</option><option value=\"Shikayet\">&#350;ikayet</option></select><br/>\n";
echo '<input type="submit" value="Gonder"/></form>';
echo "<br/><small>---</small>";
echo "</p></card></html>";
include '../alt.php';
.
kd_p4m3r4ik, İndi text kimi düşməsədə emailə heçnə göndərmir
.
send.phpni at baxım
Ümumi: 5