Müəllifə görə filtrləmə

Filter olacaq çıxış vəzifələrə seçilmiş müəlliflərin yalnız
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1
2