Forwap.Biz
Wap/Web master Forum
Programlaşdırma biliylərini paylaş
Reklam: ForWap.Biz qaydalar
Reklam: ForWeb.Biz - Web Master Forum
available  

Chatda qeribe prablem. Komek lazim

Baxış: 175
Çərşənbə axşamı, 30 ay 1 2018[TOP]
Dj_CeYKa~55 availableDj_CeYKa~55 - Üzv
Post: 35 - Like: 2
Salam doslar. Necesiz. Catda infodan qov ve diger niklere bax funku var. Bu funklara post teyin edirsenki meselen 500 postun olsa infodan qova veya diger niklerine baxa bilersen. Ama mende catda 500 postdan awaqi olanlar bu funklardan istifade ede bilir. Yeniki eslinde 500 postdan yuxarilar ucun aktivdi ama indi 500 postdan yuxari olanda deyirki bu xidmetden istifade etmek ucun 500 postunuz olmalidir. Ama fakt 500 postdan yuxari post var istifade etmek olmur. 500 postdan awaqi olanda istifade elemek olur. Yeniki bu 2 funklar eksine iwleyir onu nece duzeldimki duz iwlesin. Komek edin xahiw.
Çərşənbə axşamı, 30 ay 1 2018[#2]
BOT availableBOT - Admin
Post: 111 - Like: 45
Təbriklər! Yeni mövzu uğurla yaradıldı! Əgər mövzu Forumun Qaydalarına uyğun olmazsa silinəcək. Mövzudan kənara çıxmayın! Qaydalara əməl etməyənlər ban olacaq.
Çərşənbə axşamı, 30 ay 1 2018[#3]
Dj_CeYKa~55 availableDj_CeYKa~55 - Üzv
Post: 35 - Like: 2
Bilen yoxdu bu barede?
Çərşənbə axşamı, 30 ay 1 2018[#4]
Dj_CeYKa~55 availableDj_CeYKa~55 - Üzv
Post: 35 - Like: 2
Davam..
Çərşənbə, 31 ay 1 2018[#5]
Dj_CeYKa~55 availableDj_CeYKa~55 - Üzv
Post: 35 - Like: 2
<?
require("inc.php");
$link = connect_db();
list($row, $id, $ps, $fsize1, $fsize2) = check_login($link);
$file = @file( "file/dat_folder/iqov.dat" );
$ank = trim($file[0]);
if ($row['posts'] < $ank){
switch($mod) {

default:
$us=$row["user"];
if(isset($go)){
@mysql_query ("Delete from `anketqov` where `usid` ='".$nk."' and `id` = '".$id."';");
$ignornick = @mysql_fetch_array(@mysql_query ("Select `user` from `users` where `id`='".$nk."' LIMIT 1;"));

$_v->title('Azad edildi','left');
$_v->fsize1($fsize1);

echo "<b>".$ignornick[0]."</b> Anketden Qovulanlar siyahisindan cixard&#305;ld&#305;.<br/>\n";
echo $divide;
echo "<a href =\"info_qov.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\">Anketden Qovulanlar</a><br/>\n";
echo "<a href =\"enter.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\">Dehliz</a><br/>\n";
$_v->fsize2($fsize2);
$_v->end('1',$link);
exit;
}

$_v->title('Anketden Qovulanlar','left');
$_v->fsize1($fsize1);
$userm = mysql_query ("select count(`klu4`) as `num` from `anketqov` where `id` ='".$id."';");
$usm = mysql_fetch_array($userm);
$num = $usm["num"];
if ($num == 0){
echo "Iqnor listiniz bo&#351;dur.<br/>";
}else{
echo "Cemi <b>$num</b> nefer <u>anketinden</u> kenarla&#351;d&#305;r&#305;b..<br/>";
echo $divide;
if(!isset($s))$s=0;
$mx=round(($num/10)+0.45);
if($s>$mx)$s=$mx;
if($s==0)$s=1;
$ot=(($s-1)*10)+1;
$do=$s*10;
if($do>$num)$do=$num;
$o=$ot-1;
$n=$ot;
if($do==0)$n=$o;
//echo "G&#246;sterir $n-$do / $num<br/>\n";
//echo $divide;
$r = mysql_query ("select `usid` from `anketqov` where `id` ='".$id."' order by `klu4` desc limit $o,$do");
for ($i=$ot;$i<=$do;$i++){
$arr = mysql_fetch_array($r);
$nk=$arr['usid'];
$ignornick = @mysql_fetch_array(@mysql_query ("Select user from users where id='".$nk."' LIMIT 1;"));
echo ($i).") <a href=\"info.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;nk=$nk&amp;ref=$ref\">".$ignornick[0]."</a> | [<a href=\"info_qov.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;go=del&amp;nk=$nk&amp;ref=$ref\">x</a>]<br/>";
}
$next=$s+1;
$prev=$s-1;
if ($num>$do) {
$ot=(($next-1)*10)+1;
$do=$next*10;
if($do>$num)$do=$num;
echo $divide;
echo "<a href=\"info_qov.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;s=$next&amp;ref=$ref\">&gt;&gt;$ot-$do&gt;&gt;</a><br/>\n";
}
if($s>1) {
$ot=(($prev-1)*10)+1;
$do=$prev*10;
echo "<a href=\"info_qov.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;s=$prev&amp;ref=$ref\">&lt;&lt;$ot-$do&lt;&lt;</a><br/>\n";
}
}
echo $divide;
echo"<b>QEYD</b>: <u>&#231;&#305;xartmaq istediyiniz nikin qar&#351;&#305;s&#305;ndak&#305; [X] d&#252;ymesini bas&#305;n.</u><br/>----<br/>";
echo "<a href =\"cabinet.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\">&#350;exsi Kabinet</a><br/>\n";
echo "<a href =\"enter.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\">Dehliz</a><br/>\n";
$_v->fsize2($fsize2);
$_v->end('1',$link);
exit;
break;


case 'add':
if(!isset($nk)){
$_v->title('Anketden Qovulanlara elave edildi','left');
$_v->fsize1($fsize1);
echo "Nik ve ya ID:<br/>\n";
echo $fsize2;
echo "<input name=\"nick\" maxlength=\"30\" title=\"Text\"/><br/>\n";

echo $fsize1;
echo "<anchor title=\"send\">Elave Et<go href=\"info_qov.php?mod=add&amp;id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\" method=\"post\">\n";
echo "<postfield name=\"nk\" value=\"$(nick)\"/>\n";
echo "</go></anchor>\n";
echo $fsize2;
echo "<br/>\n";
echo $fsize1;
echo $divide;
echo "<a href=\"info_qov.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\">Anketden Qovulanlar</a><br/>\n";
if ($rm!="") echo "<a href=\"chat.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;rm=$rm&amp;ref=$ref\">Chata qay&#305;t</a><br/>";
echo "<a href=\"enter.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\">Dehliz</a>\n";
$_v->fsize2($fsize2);
$_v->end('1',$link);
exit;
}


if (!ctype_digit($nk)) {
$nk=trim($nk);
if($nk=="")$nk=0;
$latuser=strtolower($nk);
$select = mysql_query ("Select `user`,`id`,`level` from `users` where `latuser` = '".$latuser."'");
} else {
$select = mysql_query ("select `user`,`id`,`level` from `users` where `id` = '".$nk."'");
}
if (mysql_affected_rows() == 0) {
$_v->title('Xeta','left');
$_v->fsize1($fsize1);
echo "Axtard&#305;q&#305;n&#305;z istifade&#231;i tap&#305;lmad&#305;...<br/>\n";
echo $divide;
if ($rm!="") echo "<a href=\"chat.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;rm=$rm&amp;ref=$ref\">Chata qay&#305;t</a><br/>";
echo "<a href=\"enter.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\">Dehliz</a>\n";
$_v->fsize2($fsize2);
$_v->end('1',$link);
exit;
}
$inf = mysql_fetch_array ($select);
$nk = $inf["id"];
$addus= $inf["user"];
@mysql_query ("Select * from `anketqov` where `usid`=".$nk." and `id`='".$id."';");
if (mysql_affected_rows()!=0){
$_v->title('Xeta','left');
$_v->fsize1($fsize1);
echo "<b>".$addus."</b> daha evvel anketden qovulub.<br/>\n";
echo $divide;
echo "<a href=\"info_qov.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\">Anketden Qovulanlar</a><br/>\n";
if ($rm!="") echo "<a href=\"chat.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;rm=$rm&amp;ref=$ref\">Chata qay&#305;t</a><br/>";
echo "<a href=\"enter.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\">Dehliz</a>\n";
$_v->fsize2($fsize2);
$_v->end('1',$link);
exit;
break;
}

if ($inf['level']>=9){
$_v->title('Olmaz!','left');
$_v->fsize1($fsize1);
echo "<b>Admin</b> leri anketden qovmaq olmaz !<br/>\n";
echo $divide;
echo "<a href=\"info_qov.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\">Anketden Qovulanlar</a><br/>\n";
if ($rm!="") echo "<a href=\"chat.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;rm=$rm&amp;ref=$ref\">Chata qay&#305;t</a><br/>";
echo "<a href=\"enter.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\">Dehliz</a>\n";
$_v->fsize2($fsize2);
$_v->end('1',$link);
exit;
break;
}

if (!ctype_digit($nk)) {header("Location: enter.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref"); die;}
@mysql_query ("Select `saat` from `hesab` where `usid`=".$nk." and `x`='7';");
if (mysql_affected_rows()==0){
mysql_query ("Insert into `anketqov` set `usid`='".$nk."', `id`='".$id."';");
$_v->title('Infodan Qov','left');
$_v->fsize1($fsize1);
echo "<b>".$addus."</b> nikli istifade&#231;i sizin infonuzdan uzaqla&#351;d&#305;r&#305;ld&#305;!<br/>\n";
echo $divide;
echo "<a href=\"info_qov.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;rm=$rm&amp;ref=$ref\">Anketden Qovulanlar</a><br/>";
if ($rm!="") echo "<a href=\"chat.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;rm=$rm&amp;ref=$ref\">Chata qay&#305;t</a><br/>";
echo "<a href=\"enter.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\">Dehliz</a>\n";
$_v->fsize2($fsize2);
$_v->end('1',$link);
break;
}
else
{
$_v->title('Stop!','left');
$_v->fsize1($fsize1);
echo "<b>".$addus."</b> Anti-&#304;qnor Sisteminden istifade edir onu Anketden qovmaq olmaz!<br/>\n";
echo $divide;
echo "<a href=\"info_qov.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;rm=$rm&amp;ref=$ref\">Anketden Qovulanlar</a><br/>";
if ($rm!="") echo "<a href=\"chat.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;rm=$rm&amp;ref=$ref\">Chata qay&#305;t</a><br/>";
echo "<a href=\"enter.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\">Dehliz</a>\n";
$_v->fsize2($fsize2);
$_v->end('1',$link);
break;
}
}
}else{
$_v->title('Olmaz! Infodan Qov','left');
$_v->fsize1($fsize1);
echo "<b>Infodan Qov</b><br/>";
$_v->divide();
echo "Bu Xidmetden Istifade etmek &#252;&#231;&#252;n Balansinizda <b>$ank</b> Postunuz olmalidir.<br/>";
$_v->divide();
echo "<a href=\"on.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\">Online Mesaj</a><br/>\n";
echo "<a href=\"enter.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\">Dehliz</a>\n";
$_v->fsize2($fsize2);
$_v->end('1',$link);
}
?>
Şənbə, 14 ay 4 2018[#6]
godgenius availablegodgenius - Üzv
Post: 12 - Like: 0
Duzeltmek olar
Bazar, 15 ay 4 2018[#7]
oOXOo availableznakoOXOo - Üzv
Post: 102 - Like: 11
050 449 33 77 whats da yaz mwne sabah duzelderem
Dey. oOXOo (Bazar, 15 ay 4 2018) [1]
available  Cemi: 7

Eyni kateqoriyada mesaj:
To Top