Forwap.Biz
Wap/Web master Forum
Programlaşdırma biliylərini paylaş
Reklam: ForWap.Biz qaydalar
Reklam: ForWeb.Biz - Web Master Forum
available  

Seo qurmaqin en Asan Yolu ( Meta Teqler )

Baxış: 284
1 2 >>
Çərşənbə, 19 ay 10 2016[TOP]
BEYDİ availableznakBEYDİ - Qurucu
Post: 1208 - Like: 213
Status: wap.BEY.az
Meta tag SEO Optimization
<title>SEO (Search Engine Optimization) Nedir ? </title>
Açıklaması: title : Sayfanın ana konusu yada temel açıklaması. Arama motorları için en önemli meta <title> etiketidir. 80 karekteri geçmemesi gerekmektedir.80 karekterden sonrası ignore edilir.
<meta name="description" content="meta degiskenleri">
Açıklaması: description : Sayfanın tanımı .200 karekteri geçmemesi gerekmetedir.
<meta name="keywords" content="seo optimization, seo tool, search engine optimization, meta tag optimization services">
keywords : Arama motorları için sayfa içeriğini tanımlayacak sözcükler.Kelimeler arasında mutlaka virgül olması gerekmekte ve 20 kelimeyi geçmemesi gerekmektedir.Çok fazla kelime eklerseniz sitenizi spam yapıyor diye arama motorları aşağı sıralara çeker.
Aynı kelimeyi defalarca tekrar etmekte spam sayılmaktadır.
"program program program " gibi yazmak yerine "program, programlar, program download, pırogram, pırogıram, pirogram" şeklinde yazım yanlışlarını yapacak kişileride düşünüp , bu kişilerinde sitenizi bulmasını sağlayıcı kelimeleri yazmak fayda getirmektedir. insanların %15 kadarlık bir kısmı yazım yanlışı yapıp arama yaptığı, arama motorları tarafından açıklanmıştır. Diyelimki online şemsiye satışı yapan bir sitesiniz.Keyword kısmına şemsiye ile ilişkili kelimelerin yanına mutlaka "şemşiye" kelimesinide eklemek gerekmektedir. Her 100 kişiden 15 kişisi şemşiye yazacaktır. Bu kişileride elinizden kaçırmamak için yada rakip sitelere kaptırmamak için mutlaka yazılmalıdır.

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1254">
Açıklaması: charset=windows-1254 : tarayıcı Windows´ta Türkçe karakter seti kullanır.

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
Açıklaması: charset=iso-8859-9 : tarayıcı Windows dışı uygulamalarda Türkçe karakter seti kullanır.

<meta http-equiv="refresh" content="10; URL=dosya.html">
Açıklaması: ismi belirtilen dosya 10 saniye sonra otomatik olarak yüklensin

<meta name="abstract" content="SEO (Search Engine Optimization) Nedir">
Açıklaması: abstract : Arama motorları için sayfa içeriğini tanıtan tek bir cümle (description yerine tercih ediliyor)

<meta name="author" content="Mert öğüt ">
author : sayfayı hazırlayan kişi yada kurum

<meta name="classification" content="Internet Marketing">
classification : Sayfanın kategorisi en fazla 2 kelime içermesi önerilir.(Politics, Finance, Business, web hosting gibi)

<meta name="copyright" content= "2016 Sayt.Biz ">
copyright : programın yayın hakkının sahibi


<meta name="distribution" content="Global / Local">
distribution : Sayfa içeriği kime hitap ediyor (Yerel, Genel)

<meta name="content-language" content="tr">
language : Sayfada kullanılan dil

<meta name="rating" content="General / Mature / Adult">
rating : Sayfa içeriği kime yönelik.Eger herkese yönelikse "All" yapılmalıdır.

<meta name="resource-type" content="document">
resource-type : Sayfa içeriğinin tipi (doküman)

<meta name="robots" content="index, follow">
robots : Robotun nasıl çalışacağını belirtir
index / noindex : sayfayı arşive alır / almaz
follow / nofollow : sayfaya bağlı diğer sayfaları da tarayıp endeksler / endekslemez
imageindex / noimageindex : resimleri endeksle / endeksleme
imageclick / noimageclick : resim linklerinin endeksle / endeksleme
archive / noarchive : sayfayı arşivine al / alma (Google için özel)
all : sayfanın her şeyi arşive alınır

<meta name="revisit-after" content="7 days">
revisit-after : Robot sayfayı 7 gün sonra tekrar ziyaret eder.

<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache">
cache-control: sayfa arama motoru tarafından arşivlenmez.

<meta http-equiv="expires" content="14 feb 2006">
<meta http-equiv="expires" content="0">
duyurduğunuz aktivitenin tarihini belirtir. Tarihe yaklaştıkça arama motorları sayfanızı daha üst sıralarda listeler.
Tarih geçtiğinde artık bu sayfa listelenmez.Sitenizin özel birgün için bölümü varsa örnegin 14 şubat bu kodu kullanmanız fayda sağlar

<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
sayfa cache´e atılmaz, her tazelendiğinde kaynağından yeniden okunur.

<meta http-equiv="reply-to" content="beydi Sayt.biz">
sayfayla ilgili e-postaların gönderileceği adresi belirtir.

<meta http-equiv="window-target" content="_top">
sayfanın bir frame içinde açılmasını engeller.
Dey. BEYDİ (Çərşənbə, 19 ay 10 2016) [1]
Çərşənbə, 19 ay 10 2016[#2]
BOT availableBOT - Admin
Post: 111 - Like: 45
Təbriklər! Yeni mövzu uğurla yaradıldı! Əgər mövzu Forumun Qaydalarına uyğun olmazsa silinəcək. Mövzudan kənara çıxmayın! Qaydalara əməl etməyənlər ban olacaq.
Çərşənbə, 19 ay 10 2016[#3]
BEYDİ availableznakBEYDİ - Qurucu
Post: 1208 - Like: 213
Status: wap.BEY.az
Ve Azerbaycan dilinde

Meta tag SEO Optimization
<Title> SEO (Search Engine Optimization) Nədir? </ Title>
Təsviri: title: səhifənin əsas mövzusu yada təməl təsviri. Arama motorları üçün ən əhəmiyyətli meta <title> etiketinin. 80 karekteri keçməməsi gerekmektedir.80 karekteri sonrası ignore edilir.
<Meta name = "description" content = "meta Dəyişənlər">
Təsviri: description: Səhifənin tərifi .200 karekteri keçməməsi gerekmetedir.
<Meta name = "keywords" content = "seo optimization, seo tool, search engine optimization, meta tag optimization services">
keywords: Arama motorları üçün səhifə məzmununu təyin sözcükler.Kelimeler arasında mütləq vergül olması lazım olmaqda və 20 sözü keçməməsi gerekmektedir.Çok çox söz əlavə etsəniz saytınızı spam edir deyə axtarış motorları aşağı sıralara çəkər.
Oxşar sözü dəfələrlə təkrar etməkdə spam sayılmaqdadır.
"Proqram program proqram" kimi yazmaq yerinə "proqram, proqramlar, proqram download, pırogram, pırogıram, pirogram" şəklində yazım səhvlərini edəcək kişilərinin düşünüb, bu kişilerinde saytınızı tapmasını provayderi sözləri yazmaq fayda gətirir. insanların% 15 qədərlik bir qismi yazım səhvi edib axtarış etdiyi, axtarış motorları tərəfindən açıqlanmışdır. Diyelimki online çətir satışı edən bir sitesiniz.Keyword qisiminə çətir ilə əlaqəli sözlərin yanına mütləq "çətir" kelimesinide bildirmək lazımdır. Hər 100 adamdan 15 kişisi çətir yazacaq. Bu kişilərinin əlinizdən qaçırmamaq üçün yada rəqib saytlara qapdırmamaq üçün mütləq yazılmalıdır.

<Meta http-equiv = "content-type" content = "text / html; charset = windows-1254">
Təsviri: charset = windows-1254: skaner Windowsda Türkçe xarakter dəsti istifadə.

<Meta http-equiv = "content-type" content = "text / html; charset = utf-8859-9">
Təsviri: charset = utf-8859-9: skaner Windows xarici tətbiqlərdə Türkçe xarakter dəsti istifadə.

<Meta http-equiv = "refresh" content = "10; URL = dosya.html">
Təsviri: adı göstərilən fayl 10 saniyə sonra avtomatik olaraq yüklənə

<Meta name = "abstract" content = "SEO (Search Engine Optimization) Nədir">
Təsviri: abstract: Arama motorları üçün səhifə məzmununu tanıdan tək bir cümlə (description yerinə seçim edilir)

<Meta name = "author" content = "Mert öyüd">
author: səhifəni hazırlayan adam ya da təşkilat

<Meta name = "classification" content = "Internet Marketing">
classification: Kateqoriya ən çox 2 söz ehtiva etməsi məsləhətdir. (Politics, Finance, Business, web hosting kimi)

<Meta name = "copyright" content = "2016 Sayt.Biz">
copyright: proqramın nəşr hüququnun sahibi


<Meta name = "distribution" content = "Global / Local">
distribution: Səhifə məzmunu kimə xitab edir (Yerli, Ümumi)

<Meta name = "content-language" content = "tr">
language: Səhifədə istifadə dil

<Meta name = "rating" content = "General / Mature / Adult">
rating: Səhifə məzmunu kimə yönelik.Eger hər kəsə yönelikse "All" edilməlidir.

<Meta name = "resource-type" content = "document">
resource-type: Səhifə məzmununun tipi (sənəd)

<Meta name = "robots" content = "index, follow">
robots: Robotun necə çalışacağını bildirir
index / noindex: səhifəni arxivə alır / almaz
follow / nofollow: səhifəyə bağlı digər səhifələri də darayıb indeksləri / endekslemez
imageindex / noimageindex: resimleri yönümlü / endeksleme
imageclick / noimageclick: şəkil linklerinin yönümlü / endeksleme
archive / noarchive: səhifəni arxivinə al / götürmə (Google üçün xüsusi)
all: səhifənin hər şeyi arxivə alınır

<Meta name = "revisit-after" content = "7 days">
revisit-after: Robot səhifəni 7 gün sonra təkrar ziyarət edər.

<Meta http-equiv = "cache-control" content = "no-cache">
cache-control: səhifa axtarış mühərriki tərəfindən arşivlenmez.

<Meta http-equiv = "expires" content = "14 Feb 2006">
<Meta http-equiv = "expires" content = "0">
duyurduğunuz fəaliyyətin tarixini bildirir. Tarixə yaxınlaşdıqca axtarış motorları səhifənizi daha üst sıralarda listeler.
Tarix keçdiyində artıq bu səhifə listelenmez.Sitenizin xüsusi birgün üçün hissəsi varsa məsələn 14 fevral bu kodu istifadə fayda təmin edər

<Meta http-equiv = "pragma" content = "no-cache">
səhifa cache'e atılmaz, hər tazelendiğinde qaynağından yenidən oxunur.

<Meta http-equiv = "reply-to" content = "beydi Sayt.biz">
sayfayla əlaqədar e-poçtların göndəriləcəyi ünvanı bildirir.

<Meta http-equiv = "window-target" content = "_ top">
səhifənin bir frame içində açılmasını mane olar.
Cümə, 18 ay 11 2016[#4]
djalik availabledjalik - Üzv
Post: 2 - Like: 0
# BEYDİ (19.10.2016 / 10:59)
Meta tag SEO Optimization
<title>SEO (Search Engine Optimization) Nedir ? </title>
Açıklaması: title : Sayfanın ana konusu yada temel açıklaması. Arama motorları için en önemli meta <title> etiketid
yaxsi movzudur deyerlendirmek olar
Cümə, 18 ay 11 2016[#5]
BEYDİ availableznakBEYDİ - Qurucu
Post: 1208 - Like: 213
Status: wap.BEY.az
djalik, çox sagol deyer verdiyin üçün.
Cümə, 18 ay 11 2016[#6]
Shukur availableznakShukur - Üzv
Post: 97 - Like: 13
Status: Heyatimin mensisan.
Ugurlar bele movzular
Cümə, 18 ay 11 2016[#7]
BEYDİ availableznakBEYDİ - Qurucu
Post: 1208 - Like: 213
Status: wap.BEY.az
# Shukur (18.11.2016 / 20:56)
Ugurlar bele movzular
sagol
Şənbə, 19 ay 11 2016[#8]
(_KaBuS_) available(_KaBuS_) - Üzv
Post: 15 - Like: 2
# BEYDİ (19.10.2016 / 10:59)
Meta tag SEO Optimization
<title>SEO (Search Engine Optimization) Nedir ? </title>
Açıklaması: title : Sayfanın ana konusu yada temel açıklaması. Arama motorları için en önemli meta <title> etiketid
Şənbə, 19 ay 11 2016[#9]
(_KaBuS_) available(_KaBuS_) - Üzv
Post: 15 - Like: 2
# Shukur (18.11.2016 / 20:56)
Ugurlar bele movzular
+
Şənbə, 19 ay 11 2016[#10]
(_KaBuS_) available(_KaBuS_) - Üzv
Post: 15 - Like: 2
# BEYDİ (18.11.2016 / 11:46)
djalik, çox sagol deyer verdiyin üçün.
++%+
available  Cemi: 12
1 2 >>

 

Eyni kateqoriyada mesaj:
To Top